روزانه خبرهای زیادی درباره آتش سوزی خانه ها، مجتمع های اداری و تجاری، کارگاه های تولیدی، کارخانجات و … در تمام نقاط ایران از جمله مشهد می شنویم بصورتی که سالانه بیش از 50 هزار حادثه آتش سوزی اتفاق می افتد اما متاسفانه نرخ استفاده مردم از بیمه آتش سوزی در پایین ترین رتبه قرار […]