ارتباط با چی کارا

آدرس

دفتر مشهد : ملک آباد ، خیابان شهید حسن علیان، شهید علیان 10، پلاک 24 طبقه همکف

شماره تماس

051-37676070

ایمیل

info@cheekara.ir